බුදු සසුන වනසන කඳ පණුවෝ - බෙංගමුවේ නාලක හිමි | Budu Sasuna Vanasana Kanda Panuvo - Bengamuve Nalaka Himi

1 comment:

  1. මිතුර මම ඔබේ ලිපි නිතර කියවන්නෙක්. ඔබට හැකි නම් සමන්තපාසාදිකාව මේ ලෙසම ඇතුලත් කරන්න. සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි වුවද කම් නැත.

    මම බ්ලොග් ලියන්නෙක් නම සුසන්ත. බ්ලොග් ලියන්නේ මහවෙදනා නමින්.
    පිං!!!

    ReplyDelete