පූජාවලිය - මයුරපාද පරිවේණාධිපති බුද්ධ පුත්‍රයන් වහන්සේ
Pujavaliya - Mayurapada Parivenadhipathi Buddha Puthra Vahanse

කියා නිම කළ නොහැකි ස්තුතිය

සංස්කරණය: පණ්ඩිත කිරිඇල්ලේ ඤාණවිමල නාහිමි
1 comment:

  1. ස්තුතියි.

    ReplyDelete